2021 Yılı Tanıtım Kataloğu

2021 Yılı Tanıtım Kataloğu

2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar Belirlendi

Üniversitemizin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar üniversite pandemi  kurulu ve il pandemi kurulu ile yapılan istişare toplantıları da değerlendirilerek  üniversitemiz Senato kurulunca belirlendi. Bilim Kurulu görüşünün ardından YÖK’ün aldığı kararla derslerinin yüzde 40’ını online yani çevrimiçi yapabilme yetkisi verilen üniversitemiz, yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alarak, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı eğitim modelini karara bağladı. Bu kararlar kapsamında;

1)      Üniversitemiz Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacak olan güz dönemi eğitim-öğretime ait derslerin servis dersleri dahil olmak üzere en fazla %40’nın uzaktan eğitimle, geriye kalanın yüz yüze eğitimle verilmesine,

 

2)       Öncelikle seçmeli derslerin uzaktan eğitimle verilmesi, (Bir dönemin toplam 30 AKTS’lik ders yükünün en fazla %40’ına kadar – 12 AKTS) , diğerlerinin ise “Yüz Yüze Eğitim” ile yürütülmesine,

 

 

3)      Rektörlük servis dersleri ve ortak seçmeli derslerin uzaktan eğitim ile yürütülmesine, bu dersler dışında kalan bütün derslerin ne şekilde yürütüleceğine ilgili akademik birim yönetim kurulunun belirlemesine ve ilan etmesine,

 

4)      Teorik ve uygulamalı derslerde,  yüz yüze eğitimde sürenin her bir ders saati için 30 dakika olmasına, 15 dakika ders arası verilmesine, derslerin blok yapılmamasına, sınıf ve şubelerin bölünebilmesine, uzaktan eğitimde ise sürenin her bir ders saati için 15 dakikadan az olmamasına,

 

 

5)      Rektörlük servis dersleri (Türk Dili-I, AİİT-I, YABANCI DİL-I) dışında kalan diğer tüm derslerin vize, mazeret, final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına, Rektörlük servis derslerine ait  sınavların çevrim içi yapılmasına; yüz yüze gerçekleştirilen sınav sürelerinin 45 dakikayı aşmamasına, bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında ilgili birimlerin yönetim kurullarınca çevrimiçi sınav uygulamalarının değerlendirilmesine,

 

6)      Uzaktan eğitimle verilecek derslerin senkron veya asenkron olarak yürütülebilmesine,

 

7)      Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim derslerinde devam koşulunun aranmasına, bununla birlikte COVID-19’a yakalanan veya karantinaya alınan öğrencilerin ilgili durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla; karantinada geçirdikleri sürenin devamsızlıktan sayılmamasına,

 

8)      Tüm personel, öğrenci ve misafirlerin yerleşkelere COVID-19 aşı kartı, en çok 72 saat öncesine ait negatif PCR testi sonucu ve en fazla 90 gün öncesinde covid-19 hastalığını geçirdiğine dair belge ibraz etmesi durumunda  kabul edilmesine,

9)      Üniversitemizin kapalı mekânlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın zorunlu olması, derslik ve laboratuvarların havalandırılması konusunda hassasiyet gösterilmesi ve ilgili ders sorumluları tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 

10)  Salgın koşulları nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan, kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrencilerimizin, istekleri doğrultusunda kayıt dondurma taleplerinin uygun görülmesine üniversitemiz senatosunca karar verilmiştir.


Yeni eğitim ve öğretim yılının sevgili öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza  hayırlı olmasını dileriz.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur

 

 

 


Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
17.9.2021