2021 Yılı Tanıtım Kataloğu

2021 Yılı Tanıtım Kataloğu

2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
2021 Yılı Tanıtım Kataloğu

Basına ve Kamuoyuna...

Üniversitemiz personelinin maaş ve diğer mali haklarına ilişkin ödemelerin bankacılık sistemi üzerinden yapılmasına dair 2023 Yılı Banka Maaş Promosyon İhalesi 17.01.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


İhale kapalı zarf ve açık artırma usulüne göre yapılmış, ihaleye en yüksek seviyede teklif sunulabilmesi için ihale şartnamesine ilk teklifin en az 30.000,00 TL olması gerektiği yönünde hüküm dahi konulmuş, personelin yararını mümkün olan en üst seviyede gözetmek ve rekabetçi, şeffaf bir katılım sağlamak adına ilimizde bulunan tüm bankalara davetiye gönderilmiş ve sonuç olarak yapılan promosyon ihalesine en yüksek teklif 22.400,00 TL de kalmıştır. Bununla beraber daha da yüksek bir teklif elde edilmesi ihtimaline binaen 22.01.2023 tarihine kadar beklenilmiş ancak tüm girişimlere rağmen daha yüksek bir teklifin elde edilememesi üzerine ihalenin iptal edilmesine ve ilerleyen süreçte yeniden ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.


Sürecin şeffaf katılımcı ve rekabetçi bir ortamda yürütülebilmesi adına idaremizce oluşturulan Komisyona üniversitede yetkili sendika temsilcisi de dahil edilmiş neticeden ise işyerimizde örgütlü tüm sendikalara bilgi verilmiştir. İdaremizin sürecin yürütülmesinde gösterdiği hassasiyet ve yoğun emek maalesef kimi çevrelerce art niyetli bir şekilde görmezden gelinmiş ve sürece gölge düşüren bilgiden yoksun açıklamaların yapıldığına şahit olunmuştur. Promosyon sözleşmesinin imzalandığı yönündeki açıklamalar yukarıda izah olunan sebeplerden ötürü gerçeği yansıtmamakta olup kıymetli personelimizin ve saygıdeğer kamuoyunun yukarıda açıklananların dışında diğer söylemlere itibar etmemesi rica olunur.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 23.01.2023


REMZİ BEYHAN / 3533
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
23.1.2023