Sosyolojik Olgular ve Kariyer Yönelimi Adlı Söyleşi Gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Kariyer Araştırma, Planlama ve Uygulama Merkezi (KAPUM) tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yasin Aktay'ın konuşmacı olarak katıldığı "Sosyolojik Olgular ve Kariyer Yönelimi" konulu çevrimiçi seminer yoğun katılımla gerçekleşti.

KAPUM Müdürü Arş. Gör. Dr. Halit Kırıktaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Prof. Dr. Yasin Aktay, bireylerin kariyer tercihinin toplumsal yaşamlarına etkileri ve sosyolojik olguların bireylerin kariyer yönelimleri üzerine etkileri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Aktay, söyleşide cumhuriyet döneminde üniversitelileşme, üniversitelerin toplum üzerindeki etkileri siyasi dönemlere göre üniversite sayıları hakkında bilgi verdi. Ayrıca üniversite toplum ilişkisine değindi. Yine sosyolojik olguların bireylerin kariyer yönelimlerini nasıl etkilediği, kariyer süreçlerinde bireylere başarıyı getirecek temel davranış ve düşüncelerin neler olduğu konularına açıklık getirdi. 

MUZAFFER SARI (0484) 223-1224 / 3535
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.6.2021